Ungdommens kritikerpris er med på å formidle norsk samtidslitteratur i den vidaregåande skulen. Skuleklassar kan søkje om å få plass i den nasjonale juryen, og sju av desse klassane blir valt ut. Så nominerer ein jury frå Norsk kritikerlag åtte skjønnlitterære bøker, og juryklassane les og vurderer bøkene, m.a. med hjelp frå profesjonelle kritikarar. Vinnaren blir kunngjort i midten av mars, i år skjer det den 14. kl. 14 på Sentralen i Oslo.

Nedanfor kan du lesa utdrag frå eller omtaler av dei nominerte bøkene ved å klikke på bildet: