Aat Vos har interessante tankar om offentlege rom. Han er oppteken av utviklingstrekk i samfunnet, slik som auka forskjellar, innvandring, nye familiekonstellasjonar og at stadig fleire har fleksible og mobile arbeidsplassar. I hans auge kan biblioteket vere «ein tredje heim», utanom eigen heim og arbeidsplass eller skule, som mange vil ha behov for. Han vil også sjå litt spesielt på Ål og dei utfordringane og styrkene som Ål-samfunnet og Ål kulturhus har.

Nesch-museet, Ål kulturhus
Torsdag 27. april kl. 18.00

 Aat Vos. Foto: Marco Heyda