Er du student i Hemsedal eller skal du begynne å studere medan du bur her? Hemsedal bibliotek har fått tilskot frå Nasjonalbiblioteket til å utvikle eit betre tilbod til studentar frå hausten 2017. No vil me gjerne høyre kva du som noverande eller framtidig student kan trenge hjelp til frå biblioteket. Me har utarbeidd eit lite spørjeskjema og er svært takksame frå svar frå alle det er aktuelt for:
https://goo.gl/forms/rwOrH4a7JVvZGNvU2