Velkomen til Gol bibliotek

Sommarope

Tysdag  10 – 15
Onsdag 12 – 18
Torsdag 10 – 15
Fredag   10 – 15

32 02 92 80

gol.bibliotek@gol.kommune.no

Ungdommens kritikerpris 2017/18

Ungdommens kritikerpris formidlar norsk skjønnlitteratur for vaksne i den vidaregåande skulen, og her kan du bli kjent med dei åtte nominerte bøkene.

Vinterles 2018

Biblioteka i Hallingdal inviterer på nytt til Vinterles, ein lesekampanje for vaksne. Temaet i år er reise – i ordets aller vidaste forstand.

Lånarane anbefaler bøker

Her kan du lesa utdrag frå nokre av dei bøkene som vart anbefalt av lånarane våre i samband med Nasjonal bibliotekdag.

Følg oss på Instagram

Gol bibliotek er også på Instagram, følg oss gjerne på https://www.instagram.com/golbibliotek/.

Dei nominerte til Uprisen 2017

Her kan du lesa utdrag frå dei fem bøkene som er nominert til Uprisen 2017 – og vil du lesa heile boka kan den lånast hjå oss 🙂

Side 2 av 3123

Og dersom du besøkjer oss i biblioteket, kan du mellom anna
∗ låne bøker, lydbøker, tidsskrift, filmar, musikk og dataspel
∗ låne inn t.d. pensumbøker frå andre bibliotek
∗ lese aviser, bruke leseplassar og kjøpe kaffe eller kakao
bruke trådlaust nett eller ein av våre stasjonære pc’ar
 delta på arrangement; følg med på nettsidene og facebook

Her finn du oss:

Gol bibliotek