Opningstider for biblioteka i Hallingdal

 

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag
 Flå bibliotek   09-15  09-15   09-19  09-15  09-15  –
 Nes folkebibliotek  –  11-19 11-16 14-16  11-16  11-15
 Gol bibliotek 12-19 10-19  12-19  10-15  10-14
 Hemsedal folkebibliotek  –  13-20  13-20  – 11-14  11-14
 Ål bibliotek  10-19 10-19  10-19  13-19  10-15  11-14
 Hol folkebibliotek, Geilo 10-15.30 10-18  10-15.30  10-15.30  10-15.30  –
 – Holet bibliotek  – 10-16  – 10-19  –
 – Hovet bibliotek 17-19 17-19  –  –

Nokre av biblioteka har reduserte opningstider i samband med høgtider og feriar, sjå oppslag på kvart enkelt bibliotek.
Holet bibliotek og Hovet bibliotek stenger i skuleferiane.